Banner

Aktmodell for tegning

Jeg har jobbet en del som aktmodell for skoleklasser som tegner kroki. Ordet kroki kommer av det franske ordet qroquis og betyr at det tegnes raske skisser av en modell. Selve begrepet aktmodell betyr at modellen er naken, dermed er jeg i kunstskolesammenheng som oftest naken og det tegnes raske skisser av meg.

Wikipedia kan vi lese følgende:

Croquis eller kroki (fra fransk croquis, «skisse») er raske skisser av en modell, og i noen tilfeller en aktmodell. Krokitegninger er vanligvis gjort på noen få minutter, hvoretter modellen skifter positur og en ny croquis tegnes.

De raske skissene gjør at det er lettere for modellene fordi de slipper å holde posituren lenge. Dette er også en hjelp for kunstneren fordi det hjelper dem å fokusere på de viktige elementene. Under arbeid i dette tempoet kan ikke kunstneren tegne alle detaljer, dermed lærer man å ignorere uvesentlige detaljer og konsentrere seg om det som er viktig. Croquis er også en god metode der det som tegnes ikke kan eller vil stå stille, slik som dyr og barn. Tegnemetoden bygger en basis for andre kunstformer innen billedkunst, men kan også være en kunstform i seg selv.

Skoler jeg har jobbet for:
Einar Granum Kunstfagskole
Mysen Videregående Skole
Elvebakken Videregående Skole